Menu

Postfach 311301, 70473 Stuttgart, Deutschland

ж.к. Света Троица, София 1309, България

10:00

17:00 (oder nach Vereinbarung)

Такси

Такси

Съгласно законовите разпоредби на адвоката не му е позволено да дава безплатни правни консултации. Размерът на адвокатските такси в Германия се определя основно от Закона за възнагражденията на адвокатите (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG).

Ние предлагаме и различни годишни абонаментни планове за консултиране и правно обслужване, съгласно Вашите индивидуални нужди.

Като правило адвокатското възнаграждение се определя като процент от сумата, предмет на правния спор. При определянето му се взимат в предвид и други критерии като например сложността на случая, обема му, рисковете и други фактори. Когато нашите такси се определят по споразумение, в този случай не зависят от размера на правния спор.

Ако извънсъдебното ни представителство не доведе до желания успех, ще обсъдим с Вас разходите и рисковете на едно съдебно производство. Така Вие ще може да прецените  дали да инвестирате в по-нататъшното преследване на иска си по съдебен път. В съдебното производство освен възнаграждението за адвокат често възникват и други разходи, свързани със съдебното производство – съдебна такса, такса за вещи лица, такса за свидетели и др.

При въпроси от Ваша страна в областта на българското и немското право предлагаме различни възможности за годишни абонаменти за правно обслужване и консултации, които зависят от Вашите нужди. Консултациите могат да бъдат извършени по желание на клиентите на български, немски или английски език. Първата консултация за частни лица е в размер на 190 евро. За фирми цената се определя по споразумение.

Авансът ни, за да поемем един случай, също се определя в зависимост от обема и сложността на делото.

Ако немския или българския език Ви е бариера, ние предлагаме и услуга да Ви придружаваме и представляваме пред институциите, както и да водим преговори като Ваши представители. В този случай цената се определя по споразумение или като абонамент, съгласно Вашите нужди.