Menu

Postfach 311301, 70473 Stuttgart, Deutschland

ж.к. Света Троица, София 1309, България

10:00

17:00 (oder nach Vereinbarung)

Превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм

Ние сме сертифициран външен експерт и специалист (ACAMS) в областта на разкриването и превенцията на финансовите престъпления,корупцията, изпирането на пари и финансирането на тероризъм. На клиентите си предоставяме следните услуги:

 1. Подпомагаме клиентите си, задължени по ЗМИП лица в превенцията и разкриването на финансови престъпления.
 2. Външен консултант и външен служител, както към специализираните служби по ЗМИП така и изпълняващ функциите на външен служител в компании, нямащи обособени специализирани служби по смисъла на ЗМИП, в сферата на разкриването и превенцията на финансовите престъпления,корупцията, изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
 3. Подпомагане клиентите да повишат стандартите си в съответствие с националните, европейските и международните стандарти и най-добри практики за откриване, превенция и проследяване на изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
 4. Подпомагане на клиентите – задължени по ЗМИП лица – в изработването, имплементирането, подобряването и проверката на вътрешните им актове и процедури, в съответствие с националните, европейските и международните законови изисквания и препоръки в тази сфера.
 5. Подпомагане на клиентите за създаване на ефективна система за управление на риска в областта на превенцията на финансовите престъпления,корупцията, изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
 6. Подпомагане на клиентите в създаването и изготвянето на специфичен за нуждите и вида на клиента анализ на риска и проверка на съществуващ вече такъв, с цел установяване и имплементиране на необходимите и оптимални вътрешни мерки за сигурност и защита на задължените страни и служители, от криминални актове.
 7. Подпомагаме клиентите си при изпълнение на задълженията им за идентифициране на клиентите и определяне на риска им и предприемане на подходящи мерки и действия, които следва да бъдат предприети според установения риск.
 8. Подпомагане при проучване на съмнителни операции, лица и случаи в сферата на разкриването и превенцията на финансовите престъпления,корупцията, изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
 9. Подпомагане на клиентите при комуникацията с компетентните регулативни надзорни и правоохранителни органи.
 10.  Правно обслужване на клиентите в обжалването на наказателни актове, издадени срещу тях от надзорните органи и консултирането им във връзка с наказателни производства срещу тях.
 11.  Подпомагане на клиентите при анализ и одитиране на вътрешните системи на клиента, включително на EDV системите и софтуерите относно ефективността им и необходимостта от оптимизирането и тунинговането им.
 12.  Провеждане на въвеждащи,продължителни и текущи обучения, съобразени и специфични за служителите в компанията и функцията на защита, която изпълняват. Провеждане на Workshops за отделните дирекции и отдели в компанията, с цел установяване на по-добра корпоративна Compliance култура, целяща по-добро разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти и към предприемане на необходимите действия.
 13.  Независимо правно консултиране относно специфични казуси и проблеми, свързани с превенцията на финансовите престъпления, корупцията и изпирането на пари.