Menu

Postfach 311301, 70473 Stuttgart, Deutschland

ж.к. Света Троица, София 1309, България

10:00

17:00 (oder nach Vereinbarung)

ИТ Право и Защита на личните данни

 

В общите условия често се допускат грешки във връзка с условията за прекратяване на договорите, авторството,  личните данни, които могат да доведат до законови нарушения. Избегнете допълнителните разходи и се концентрирайте върху основния Ви бизнес. Ние Ви предоставяме актуални текстове за Вашите сайтове за онлайн търговията, както и за всяка друга Ваша платформа, в съответствие със законовите изисквания.